Vascular Tým

Tým

Cévní problematikou se zabýváme od roku 1993. Přístrojové vybavení ambulance plně odpovídá západoevropskému standardu.

Některé postupy při léčbě křečových žil byly poprvé v ČR použity na našem pracovišti.

Lékaři

MUDr. Václav Pecháček

Atestace

 • 1989 - vnitřní lékařství I. stupně
 • 1993 - vnitřní lékařství II. stupně
 • 1996 - potvrzení ČLK o plné erudici v angiologii
 • 2005 - atestace z angiologie (cévní)

Promoce

 • 1986, lékařská fakulta UJEP Brno

Stáže a kurzy:

 • Domácí: sonografie cév a břicha, intervenční angiologie, diabetická noha, hojení ran
 • Zahraniční: Itálie (skleroterapie), Francie (skleroterapie, termální ablace), Německo (termální ablace)


Přednášky

 • Domácí: pravidelně na odborných konferencích celostátního rozsahu s mezinárodní účastí, včetně vedení workshopů
 • Zahraniční:
  • 2005 – XV.světový kongres International Union of Phlebology (poster)
  • 2007 - kongres American College of Phlebology (přednáška)
  • 2013 – XVII. světový kongres International Union of Phlebology (poster)
  • 2018 - XVIII. světový kongres International Union of Phlebology (přednáška)


Publikace:

 • Phlebology, Vnitřní lékařství, Praktická flebologie


Další odborné aktivity:

 • autorství Doporučených postupů České angiologické společnosti pro ultrazvukové vyšetřování povrchového žilního systému
 • 2021 uděleno čestné členství v České angiologické společnosti 

MUDr. Eva Maděrová

Atestace:

 • 2002 - vnitřní lékařství I .stupně
 • 2006 - odborná a specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství
 • 2006 - atestace z angiologie (cévní)

Promoce

 • 1999, lékařská fakulta MU Brno

Stáže a kurzy

 • 1998 - univerzitní nemocnice Uppsala
 • 1999 - univerzitní nemocnice Porto
 
Souběžný úvazek
 • I. interní kardiologická klinika FN Brno

MUDr. Jana Drochytková

Atestace:
 • 2017 - dermatovenerologie  

Promoce:

 • 2007, lékařská fakulta MU Brno 

Stáže a kurzy     

 • Domácí: korektivní dermatologie, komplexní léčba lymfedému, lymfotaping
 • Zahraniční: 2010 Řím


Souběžný úvazek

 • Dětské kožní oddělení PeK FN Brno 

MUDr. Libuše Klimentová

Atestace

 • 1992 - chirurgie I.stupně
 • 2005 - specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

Promoce

 • 1989, lékařská fakulta UJEP Brno

Stáže a kurzy:

 • Sonografie žil
 • Skleroterapie


Publikace:

 • Rozhledy v chirurgii


Souběžný úvazek

 • Chirurgické oddělení jednodenní péče nemocnice Blansko
 • Chirurgická ambulance, Brno 

Sestry

Romana Šubrtová

Registrovaná zdravotní sestra, oprávněná k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Absolventka Střední zdravotnické školy (1986), s praxí v cévní ambulanci od roku 1997.

Michaela Nosková

Registrovaná zdravotní sestra, oprávněná k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Absolventka Střední zdravotnické školy (1995), s praxí na chirurgických pracovištích a v intenzivní péči.