Vascular Přehled péče

Přehled péče

Zabýváme se širokým spektrem cévních onemocnění. V některých okruzích poskytujeme komplexní ambulantní péči, v jiných se zaměřujeme na kvalitní diagnostiku.

Záněty žil (trombózy) a pozánětlivá postižení

Pacienty, které jejich ošetřující lékař odesílá s podezřením na zánět žil, přijímáme hned, bez nutnosti předchozího objednání. Pokud se podezření potvrdí ultrazvukovým vyšetřením, následuje ihned léčba (v naprosté většině případů ambulantní). Zabýváme se i řešením následků po proběhlém zánětu žil.

Ucpávání tepen (ateroskleróza)

Zanášení tepen látkami tukové povahy patří k civilizačním chorobám. V počátečních stádiích probíhá bez příznaků, v pokročilejších případech vede k potížím. Ambulance je vybavena k diagnostice chorobného procesu v obou popsaných situacích. Vyšetřujeme tepny krku, břicha, pánve a horních i dolních končetin.

Otoky a bolesti končetin

Otoky a bolesti končetin mohou být různého původu, nejen cévního. Proto je vhodné se k vyšetření u nás objednat až v případě, že je na cévní původ kvalifikované podezření – tedy na základě doporučení praktického či jiného ošetřujícího lékaře. Vyšetřením zjišťujeme, zda jsou potíže skutečně v důsledku cévní choroby a které. Léčba pak probíhá v závislosti na zjištěné diagnóze.

Přechodné poruchy prokrvení končetin

V první fázi vyšetřujeme, zda jsou příznaky dané trvale přítomnou překážkou průtoku krve či zda jde pouze o jevy na funkčním podkladě, tedy bez ucpávání cév. Následuje širší diagnostika zaměřená na příčiny a současně (či následně) léčba.

Bércové vředy

Provádíme komplexní diagnostiku ke zjištění příčiny, od které se odvíjí možnosti léčby. Pokud je vřed žilního původu a příčina je řešitelná (většinou více či méně skrytá křečová žíla) provádíme miniinvazivní zákrok nebo doporučujeme operaci v nemocnici. V lokální léčbě  (bandáže, punčochy, obklady a speciální krytí) spolupracujeme s jinými ambulancemi nebo ji poskytujeme i sami.

Diabetická noha

Na doporučení diabetologa zajišťujeme cévní diagnostiku u syndromu diabetické nohy a také preventivní vyšetření v době, kdy ještě nejsou přítomny potíže či chronické rány.

Mízní otok (lymfedém)

Při pátrání po příčině otoků bereme v potaz i možnost, že jsou mízního původu. V případě, že jej prokážeme a nejde o zcela lehký stav, předáváme pacienty k léčbě do lymfologických ambulancí.

Přístrojová vyšetření

Pacienti, kteří jsou v péči jiného pracoviště, k nám bývají někdy odesíláni pouze k provedení konkrétního přístrojového vyšetření. V těchto případech provádíme jen požadovaný diagnostický úkon a s výsledkem se pacient vrací do péče odesílajícího lékaře. Součástí návštěvy tedy není rozbor potíží ani návrh léčby. Nejčastěji jde o vyšetření ultrazvukem (sonografii).

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zkratka ZP Kód ZP Úplný název ZP
VZP 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
VoZP 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
ČPZP 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
OZP 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
ZPMV 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
RBP 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna