Vascular O cévních chorobách Syndrom pánevní kongesce u žen

Syndrom pánevní kongesce u žen

Krev, která okysličila vaječníky, dělohu (a také močový měchýř a konečník) se sbírá do žilních pletení rozprostřených v okolí uvedených orgánů. Odtud směřuje několika směry. Dvě žíly vedou krev nahoru až do oblasti poblíž ledvin a téměř všechny ostatní žíly se slévají v zadní části pánve do dvou kmenů, které se napojují na žíly odvádějící krev z dolních končetin. Správný směr toku (tedy z pánve vzhůru) je zajištěn chlopněmi uvnitř žil a dalšími mechanismy.

    

V důsledku dědičných vloh, těhotenství a hormonálních vlivů se některé žíly mohou rozšířit a začít pouštět krev zpět - směrem do pánve. Jde o podobný mechanismus jako u varixů na dolních končetinách. Méně často je porucha způsobena ucpáním nebo stlačením některé z odvodných žil. Ve všech případech dochází k rozvoji křečových žil (varixů) a městnání žilní krve v oblasti pánevních orgánů.

 

Varixy nemusí vždy činit obtíže a pak bývají jen náhodným nálezem např. při ultrazvukovém nebo CT vyšetření. V nezanedbatelném počtu případů se však problémy dostavují. Hlavním příznakem je chronická pánevní bolest,  která není vázaná jen na období měsíčků (i když se v té době může zhoršovat). Někdy přistupuje dyskomfort v oblasti přirození, mohou být potíže s močením a stolici nebo i výrazné bolesti při pohlavním styku. K dalším projevům patří vznik křečových žil v oblasti přirození nebo v horní části stehen. Z pánve také vychází část recidiv po operacích varixů na dolních končetinách 

Diagnostika je založena hlavně na specializiovaném ultrazvukovém vyšeření, které se provádí jak přes břicho, tak gynekologickým způsobem (ale na cévním pracovišti). Někdy je nutné i došetření magnetickou rezonancí. Hlavním diagnostickým problémem nebývá pánevní varixy objevit, ale určit, zda jsou hlavní příčinou potíží a zda mají být odstraněny. Pouhá přítomnost varixů ještě nic neznamená, protože jsou pacientky, které mají významné varixy a nikterak netrpí a na druhou stranu pánevní bolesti mohou být způsobeny i jinými než žilními chorobami. Při posuzování celé situace hraje velkou roli charakter potíží, a proto by před vyšetřením měla každá pacientka svoje problémy detailně sledovat, aby je mohla při konzultaci co nejvěrněji popsat.

Užívání léků má jen omezený přínos a hlavní léčebný postup je invazivní. Cílem zákroku je vyřazení postižených žil z oběhu, takže průchodné a plně funkční zůstanou jen žíly dosud zdravé. Výkon se provádí za krátké hospitalizace v nemocnici, probíhá za pomoci rentgenového zobrazení a jen v lokální anestézii, je nezatěžující a s nízkým rizikem komplikací. Přístupovým místem je vpich v oblasti třísla, nejde tedy o otevřenou operaci s řezem na břiše.