Mikroskleroterapie

Princip:
Destrukce žíly farmakem (chemicky)
Odborný název:
Skleroterapie, Klasická skleroterapie
Použití - žíly
Hlavní kmeny Vedlejší větší Vedlejší menší Malé Miniaturní

Postup

Do žilek, které jsou patrné okem buď přímo nebo po zvýraznění pomocí zvláštního osvětlení, se injekčně vpravuje sklerotizační tekutina. Výstelka žíly se látkou poškodí natolik, že dojde k uzávěru a časem k přeměně žíly ve vazivový pruh (není tedy vidět a nečiní potíže). Sklerotizační látka je vychytána a odstraněna krevními bílkovinami v řádu desítek sekund.

Obecně

Princip metody je starý cca 100 let, moderní a bezpečné sklerotizační látky byly do praxe uvedeny v druhé polovině minulého století.
 

Výhody

  • Bez pracovní neschopnosti a bez omezení v běžných činnostech
  • Krátký a nezatěžující zákrok
  • Bez nutnosti anestézie – bolestivost výkonu je menší než u odběru krve ze žíly (používají se mnohem tenčí jehly)
  • Bez jizev
  • Nejlevnější z miniinvazivních ambulantních postupů v oblasti varixů relevantních jen z estetického hlediska
 

Limitace

Lze použít jen na křečové žilky malých rozměrů a lze ošetřit jen jejich okem viditelné úseky. Pokud chceme dosáhnout trvalejšího výsledku, je metoda použitelná pouze v případě, že větší žíly jsou v pořádku nebo již byly vyřešeny jinou metodou. 
Obvykle nedochází k plnému vymizení žilek po prvotním ošetření, je třeba více sezení a kontrol. Realistické je očekávat částečné zlepšení (které však bývá podstatné)
Nelze ošetřit metličky, které jsou menší než nejtenčí jehla.


Nevýhody

Proces postupného zarůstání žíly bývá doprovázen nezávažnými, ale lehce obtěžujícími jevy, které vyžadují kontrolu v ambulanci a ošetření (citlivé zatuhlinky, barevné změny).
Někdy se mohou v ošetřované lokalitě objevit nové, velmi malé metličkovité žilky.
Po zákroku je nutná komprese (elastické punčochy).


Komplikace

Málo časté, rizikový profil je srovnatelný s ostatními miniinvazivními metodami a je příznivější oproti klasické operaci. Detailní seznam rizik je součástí informovaného souhlasu, který pacient dostává k prostudování před zákrokem.


Úhrada

Výkon není na našem pracovišti zdravotními pojišťovnami hrazen.

Příklady aplikace metody