Laser

Princip:
Destrukce žíly tepelnou energií (= termální ablace)
Odborný název:
Endovenozní ablace laserem (endovenous laser ablation, EVLA)
Použití - žíly
Hlavní kmeny Vedlejší větší Vedlejší menší Malé Miniaturní

Postup

Laserem se ošetřují špatně fungující úseky tzv. kmenových žil, které bývají hlavním problémem končetiny, ačkoli  téměř nikdy nejsou vidět okem.
Źíla se ve vhodném místě vyhledá ultrazvukem a zavede se do ní tenká kanyla (hadička). Vstupním místem tedy není řez, ale pouze vpich.

Kanylou se protáhne do žíly speciální vlákno (katetr), na jehož konci se uvolňuje světelná energie. Ta se mění v teplo, které způsobí destrukci žíly.

Během postupného vytahování vlákna se celý ošetřovaný úsek žíly uzavře. Časem se přemění ve vazivový pruh (neproudí v něm krev, není vidět a nečiní potíže). Funkční výsledek je tedy stejný, jako když se žíla z těla odstraní, ale proces je mnohem šetrnější.

Obecně

S termálními ablacemi se začalo v 90. létech, zkušenosti v ČR jsou cca od 2002. 
Ve světě jsou metodou první volby k ošetření hlavních žil.
Kromě laseru působí prostřednictvím tepelné energie i další metody (radiofrekvence , horká pára), charakter zákroku i výsledky jsou obdobné.
 

Výhody

  • Spolehlivost - vysoká účinnost (přes 95%)
  • Minimální pooperační dyskomfort - po zákroku není nutná pracovní neschopnost
  • Účinnost - uzavře i žíly větších rozměrů.
  • Bez jizev
 

Limitace

Lze ošetřit jen rovné úseky tzv. kmenových žil: ke zvládnutí ostatních žil, které bývají zakroucené , vystupující a viditelné, je často nutné laser kombinovat s dalšími technikami (sonoskleroterapie, flebektomie).  Někdy se provádí současně s laserem, někdy až s časovým odstupem, někdy to ani není nutné, protože se po laserovém zákroku zbylé  žíly samy postupně zmenší. 
Úseky, které jsou velmi blízko kůže, se laserem neošetřují běžně, jen za určitých okolností. 


Nevýhody

Nezbytnost lokální anestézie: aplikace je spojena s lehkým dyskomfortem
Rekanalizace: nemusí vždy dojít k souvislému a trvalému uzávěru,  žíla se může s odstupem času znovu zprůchodnit a činit potíže (pod 5%).
Po zákroku je nutná komprese (elastické punčochy).


Komplikace

Málo časté, rizikový profil je srovnatelný s ostatními miniinvazivními metodami a je příznivější oproti klasické operaci. Detailní seznam rizik je součástí informovaného souhlasu, který pacient dostává k prostudování s velkým předstihem před zákrokem.
 

Pozn.

I u klasické operace dochází k selhání (část žíly může zůstat v končetině a být zdrojem recidivy) - úspěšnost kolem 70-90%.
Dyskomfort při aplikaci lokální anestézie je malý, odpovídá v průměru hodnotě kolem 1-2 na škále 0-10 (0=žádná bolest, 10=maximální bolest), jde o dobře snášenou proceduru.
Odložení doplňujících zákroků se vyplatí - časová náročnost je malá a kosmetický efekt lepší. 
V laserových přístrojích a zejména vláknech jsou nezanedbatelné rozdíly. Používáme moderní generátor, pracující na vlnové déle 1470nm, a krytá vlákna s radiálním vyzařováním, což zajišťuje vysokou účinnost a téměř nebolestivý pooperační průběh. Vlákna jsou opatřena čipem a nelze je používat opakovaně.


Úhrada

Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

Příklady aplikace metody